O kaktusech

Vzhled těchto rostlin upoutal evropské obyvatele hned po jejich příchodu na americký kontinent koncem 15. století.

 

Kaktusy jsou zvláštní skupinou suchomilných rostlin. Vyvinuly se izolovaně jen na americkém kontinentě. Jsou zařazeny do samostatné čeledě - Cactaceae. Dnes se vyskytuji v jiných oblastech než na americkém kontinentě. Člověk se zasloužil o jejich rozšíření na jih Evropy, v Africe, Asii a v Austrálii. Slovo kaktus pochází z řeckého Κακτος tj. kaktus, které označovalo druh bodláku.

 

CHAREKTERISTIKA KAKTUSŮ

Kaktusové rostliny jsou sukulenty se značně redukovanými nebo zcela potlačenými listy. Stonky bývají často zdužnatělé, že je jako takové nelze ani rozeznat, proto se nazývají tělem rostliny.

 

Stonky bývají:

  • členité
  • žebrovitý povrch
  • bradavčité

 

Celá čeleď kaktusovitých je vybavena zvláštními útvary, tzv. aerolami. Jedná se vlastně o zakrnělé boční výhony. Trny je možné považovat za zakrnělé listy. U některých prapůvodních kaktusů se dokonce dají rozpoznat skutečné listy a normální dlouhé výhony. Příkladem toho může být rod Pereskia.

 

Růstové formy

Kaktusy se vyskytují v mnoha různých tvarech, barvách a velikostech.

  • Kulovité - nebývají větší než 2cm, jiné mohou vážit několik tun

  • Sloupové - vyrůstají až do výšky 20m (je možné najít i jako silně rozvětvené stromy)

  • Šlahounovité a převisle rostoucí kaktusy – např. u rodu Rhipsalis nebo Lepismium

Květy

Kaktusy mají většinou velmi nápadné, velké a jednotlivé, nebo husté květy, např. v podobě bohatého bujného věnce. Barvy bývají nejčastěji zářivé, to proto, aby přilákaly hmyz k opálení. Kaktusy kvetoucí v noci silně voní, a lákají tak noční můry, hmyz, a dokonce i netopýry.

Trny

Stejně jako růstové tvary jsou různé i trny:

  • tuhé a pevné
  • uspořádané jako měkká vlněná vlákna
  • bez trnů

 

Barevnost a tvary trnů jsou neuvěřitelně bohaté. Trny mohou mít tvar jehel, šídla, háčku, rovné a tvrdé. Často mají podobu štětin, vlasů nebo peřitých výrůstků. Husté a světlé trny chrání rostlinu před sluncem a přílišným odpařováním vody. Pichlavé a rohovité trny zase odrazují hlodavce.

 

Vlasovité trny některých druhů kaktusů mají schopnost přijímat vlhkost z mlhy a noční rosy, a tím zásobují rostlinu vodou. V obdobích dlouho trvajícího sucha se často stávají jediným životně důležitým zdrojem vlhkosti.

 

 

Mnohostranné použití

- stavební materiál a palivo

- předměty denní potřeby (jehly, rybářské háčky, párátka)

- potraviny

- hostitelská rostlina pro červce produkující barvivo

- medicínské účely

 

Anketa

Doporučuji:Semínka kaktusů a zajímavých exotických rostlin včetně sukulentů